Khảo sát nhu cầu về nội dung đào tạo dành cho ĐL-CTV của Gotafarm

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nội dung Đào tạo nhằm hỗ trợ các ĐL-CTV của Gotafarm bán hàng tốt hơn, mời bạn tham gia bài khảo sát này để Gotafarm có cơ sở hỗ trợ bạn tốt nhất trong tương lai.

Ghi chú: Chỉ tham gia khi bạn đã/đang là ĐL-CTV của Gotafarm.

Gotafarm cam kết thông tin của bạn trong bài Khảo sát dưới đây chỉ được sử dụng để đánh giá nhu cầu về nội dung đào tạo với mục đích hỗ trợ hệ thống Đại lý - CTV của Gotafarm phát triển công việc kinh doanh. Gotafarm cam kết không sử dụng thông tin này vào những việc ngoài mục đích trên hoặc gây bất lợi cho người tham gia khảo sát.

Dưới đây là Bảng khảo sát:

Sau khi khảo sát, mời bạn bấm tham gia nhóm Đào tạo trên Zalo: THAM GIA NGAY


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng